[Arkiv

S:T PAULI EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING

Predikan

2:a sönd. i Advent

TEXT: Mark. 1:14-15


Omvänd er och tro evangelium!

Vi firar idag andra söndagen i advent. Ämnet är Herren kommer i sitt rike. Evangelietexten handlar om hur Guds rike kommer vid tidens slut i all sin härlighet. Eftersom vi nu gått in i den andra årgången skall vi strax höra dagens predikotext, som handlar om hur Jesus började sin verksamhet, kom till judafolket och begynte att predika om Guds rike.

Vi har i vår kyrka fått höra länge om Guds rike. Kunde det inte räcka snart? Nu kan vi väl det här? kanske någon tänker. Men så fungerar det inte. Att Gud har kommit till oss med sitt rike betyder inte att han har kommit till oss ungefär som ett brev, som vi hämtar in från brevlådan och lägger på skrivbordet. För brevet ligger ju där då tills någon aktivt flyttar det därifrån. Har man väl lagt brevet där det ska ligga är det så att säga klappat och klart och kräver ingen vidare åtgärd. Nej, Guds rike är en kamp med synden som pågår varje dag. Vi måste ständigt ta emot Guds rike. Vi måste ständigt bekänna våra synder och få förlåtelse.

För att vi ska förbli i hans rike har Gud gjort rikets barn till ett folk. Guds rike som ett folk tog gestalt först i judafolket, Abrahams barn, och sedan i nya förbundet har Guds folk blivit ett andligt folk som är spritt över hela jorden. Där vi ser andra människor som troget håller fast vid Guds rikes Ord, där samlas vi för att tillsammans ledas av Guds Ord och ta emot Guds rike.

Låt oss nu lyssna till dagens predikotext som är hämtad ur evangelisten Markus första kapitel, där de heliga orden så lyder i vår Herres Jesu namn:

”Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” Amen.

Vår text är inledningen på Jesu verksamhet. Det är från hans första predikan i Galileen. Den inleder sammanhanget när Jesus kallar sina lärjungar.

Jesus börjar förkunna i Galileen

I de olika evangelierna kan vi läsa om hur Jesus inleder sin verksamhet i Galileen. Enligt Johannes evangelium hade det föregåtts av en tid i Judeen. Detta visar att Markus syfte inte i första hand är att ge en kronologisk ordning för Jesu liv och verksamhet. Däremot ser vi redan i de första verserna i Markus hur syftet för Markus är att ge en beskrivning av hur berättelsen om Jesus utformar sig med glädjebudskapet, Jesu förkunnelse, i centrum. Det är inledningen på hela evangeliet. Sedan möter vi i Markus text en mycket kärnfull och objektiv beskrivning av det som hänt i Jesu liv.

Tiden är fullbordad

Jesus sade: Tiden är fullbordad. Vad är det för en tid som är fullbordad? Jo, det är förberedelsetiden, väntetiden. I många hundra år hade Israels barn väntat på Messias. Som ni vet är gamla testamentet fullt av profetior om Messias. Och därför väntade judarna på honom. Och nu var väntetiden över! Tiden är fullbordad, sa Jesus. Alla Guds löften om en stor konung och frälsare uppfylls nu. Det som hela gamla testamentet pekar fram emot kommer nu. Om vi ser på parallellsammanhanget från Lukas finner vi en av Jesu första predikningar, den i Nasarets synagoga. Där läser Jesus en text från Jesaja och säger sedan” I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." Vilken fantastisk tid! Förberedelsetiden var över, Skriftens profetior går i uppfyllelse och Jesus predikar evangelium.

Vad betyder ”predika evangelium”?

Det ord som i vår text översatts med predika är det grekiska keryssein. Ofta har man annars översatt det förkunna, och det är en bra översättning. Inte så att det skulle vara fel att översätta med predika, men verbet keryssein kommer från keryx, som betyder härold, d.v.s. den person vid hovet som ropade ut kungens budskap.

Och Jesus ropar ut: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!

Ordet evangelium betyder glatt budskap. Det består av två delar ”eu” som betyder, god eller bra, och ”angelium” som betyder budskap.

Omvänd er!

Men har Jesus verkligen ett gott budskap med sig? Om nu Jesus hade ett bra budskap med sig, varför lyssnade då inte fler människor? Ja, det förstår vi genast av texten. Ty när Jesus ropar ut Guds seger är det inte som en vanlig härold, inte bara som när en härskare som vunnit kontrollen över ett landområde låter ropa ut sitt herravälde för att alla som bor i trakten ska veta vem som bestämmer.

Nej, när Jesus ropar ut den nya tidens herravälde ropar han inte bara ut Guds rike är nu här, utan han fortsätter: Omvänd er och tro evangelium!

Därför vill inte människorna lyssna. De vill inte höra talas om omvändelse. De vill fortsätta att leva som de själva vill, utan att någon ska blanda sig i deras liv. De tycker att det duger ganska bra som det är. Och sådana där negativa ord som ”synd” och andra liknande, förlegade uttryck vill man inte höra talas om. Vi ska ju tänka positivt, säger man.

I grunden finns här en felaktig människosyn. Man tänker – på sitt positiva sätt – att människan är god innerst inne. Man anser att det onda kommer utifrån, från en olycklig barndom eller från en jobbig situation, från oförstående människor eller från samhällets maktstrukturer. Så skjuter man ifrån sig ansvaret.

Men i stället är det helt tvärtom: Ingen av oss är ren. Vi är alla syndare. Vi står alla med skuld inför Gud.

Denna fråga bör vi alla ställa oss idag: Är jag en syndare? Eller tycker jag att jag duger rätt så bra som jag är? Missförstå mig inte. Inför världen hoppas jag att vi alla duger rätt så bra. Att vi är människor som försöker göra vårt bästa och som i allmänhet är redo att hjälpa till där det behövs.

Men när vi gör det som är gott, gör vi det på ett fullkomligt sätt? Lovar vi och prisar vi Gud med alla våra tankar? Är vi alltid fullständigt osjälviska? Är vi uppfyllda av kärlek till Gud och till våra medmänniskor, även till våra ovänner? Är vi fria från avund, lust att ge igen och självhävdelse?

Hur är det inför Gud? Ingen av oss vet hur lång tid vi har kvar. Vi måste vara beredda att vår tid kan vara ute kanske redan idag. Hur är det när vi ska möta Gud? Gud är en förtärande eld säger Bibeln. Den elden bränner upp allt orent.

Den som inte är en syndare, han behöver inte omvända sig.

Den som är en syndare, han behöver omvända sig och ångra sin synd, bekänna sin synd.

Tro evangelium!

Den som omvänder sig och tror, han tar emot Jesu evangelium, Jesu goda budskap. Han är en syndare, men får Guds förlåtelse. Han vet att han är älskad av Gud för Jesu Kristi skull. Jesus är vår medlare som gått in i vårt ställe och tagit alla våra synder på sig. Därför tog han emot publikaner och syndare och åt med dem. Men de som tyckte att de dög, det var fariseerna. De ställde sig därför utanför Guds rike. Men Jesus sade: Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.

Guds rike är här nu, idag. Jesus bjuder in oss till sin måltid, den heliga nattvarden. Dit kommer Guds folk för att förenas med sin Konung och med varandra.

Den nya tiden har kommit. Jesus förkunnar Guds herravälde. Vi får leva i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Amen.

J Fjellander

[^]