«  PREDIKOARKIV

[Första årg] [Andra årg] [Tredje årg] [I textordn]

Predikningar över andra årgångens texter

Kyrkoår och textserier i huvudsak enligt 1942 års evangeliebok.
Använda bibelöversättningar: Svenska Folkbibeln och någon gång Bo Giertz NT 1981.

 

1 i Advent

Joh. 18:36-37

En annorlunda kung

1 i Advent

Joh. 18:36-37

Ta emot den himmelske kungen! (JF)

2 i Advent

Mark. 1:14-15

Jesu första predikan

2 i Advent

Mark. 1:14-15

Omvänd er och tro evangelium! (JF)

3 i Advent

Matt. 11:11-19

Världens barn och Vishetens

4 i Advent

Joh. 3:22-36

Julbön med Johannes Döparen

Juldagen

Joh. 1:1-14

Barnet i krubban

Juldagen

Joh. 1:1-14

I begynnelsen var Ordet (JF)

Annandag Jul

Matt. 10:32-39

Sanna bekännare

Sönd. e. Jul

Luk. 12:32

Guds barns trygghet

Nyårsdagen

Joh. 14:13

Bönen Jesu namn

Sönd. e. Nyår

Joh. 1:29-34

Dopet i vatten och Ande

Trettondedag Jul

Joh. 8:12

Jesus är världens ljus

Trettondedag Jul

Joh. 8:12

Jesus, världens ljus (JF)

1 e. Trett.d.

Joh. 7:14-18

Dogmatisk kristendom

2 e. Trett.d.

Joh. 4:5-26

Jesus i de spruckna äktenskapen värld

3 e. Trett.d.

Joh. 4:27-42

Hur tron sprids

4 e. Trett.d.

Joh. 6:66-69

Att gå bort eller stanna kvar

Septuagesima

Matt. 19:27-30

Det lönar sig att vara kristen

Septuagesima

Matt. 19:27-30

Nåden att följa Jesus (JF)

Sexagesima

Joh. 8:46-51

Att vara av Gud

Fastlagssöndagen

Joh. 12:20-33

Vetekornets död

Fastlagssöndagen

Joh. 12:20-33

Att vinna sitt liv (JF)

1 i Fastan

Matt. 16:21-23

Frestelsen att tänka människotankar

2 i Fastan

Luk. 7:36-50

Gudsdyrkan med sann kärlek

2 i Fastan

Luk. 7:36-50

Förlåtelsen som skapar kärlek (JF)

3 i Fastan

Joh. 12:35-43

Från mörker till ljus

Midfastosöndagen

Joh. 6:24-36

Sök det eviga livets bröd!

5 i Fastan

Joh. 11:47-57

Försoningens hemlighet

Palmsöndagen

Matt. 26:17-30

Vad som sker i nattvarden

Palmsöndagen

Matt. 26:17-30

Den nya påskens måltid

Palmsöndagen

Matt. 26:17-30

Nattvarden, förbundsmåltiden (JF)

Långfredagen

5:e akten

Offret på Golgata altare

Långfredagen

5:e akten

Kristus – korsfäst för oss (JF)

Långfredagen

5:e akten

Jesu sju ord på korset

Påskdagen

Joh. 20:1-10

Tre starka vittnesbörd om Krist uppståndelse

Påskdagen

Joh. 20:1-10

Kristi uppståndelse och dess kraft (JF)

Annandag Påsk

Joh. 20:11-18

Vårt möte med den Uppståndne

1 e. Påsk

Joh. 21:1-14

Det är Herren!

2 e. Påsk

Matt. 9:36-38

Får utan herde

2 e. Påsk

Matt. 9:36-38

Arbetare i Herrens skörd (JF)

3 e. Påsk

Joh. 17:1-8

Förhärligad för att förhärliga

3 e. Påsk

Joh. 17:1-8

Det eviga livet (JF)

4 e. Påsk

Joh. 17:9-17

I världen men inte av världen

4 e. Påsk

Joh. 17:9-17

Jesu översteprästerliga förbön (JF)

Bönsöndagen

Matt. 6:5-8

Bönen som når fram

Kristi Himmelsfärds dag

Joh. 17:24-26

Kristi himmelsfärd och vår

6 e. Påsk

Matt. 10:24-31

Människofruktan och gudsfruktan

6 e. Påsk

Matt. 10:24-31

I jordisk nöd ett himmelskt mod (JF)

Pingstdagen

Joh. 7:37-39

Det levande vattnet (JF)

Pingstdagen

Joh. 7:37-39

Törsten som Anden släcker

Annandag Pingst

Joh. 6:44-47

Den av Anden verkade tron

Heliga Trefaldighets dag

Joh. 15:1-9

Levande grenar

1 e. Tref.

Luk. 12:13-21

Att vara rik inför Gud

2 e. Tref.

Luk. 14:25-35

Kallelsens allvar

3 e. Tref.

Luk. 15:11-32

Nåden som kommer före

3 e. Tref.

Luk. 15:11-32

De förlorade sönerna (JF)

3 e. Tref.

1 Petr. 5:6-11

Petrus fyra förmaningar (JF)

4 e. Tref.

Joh. 8:1-11

Tre domstolar

4 e. Tref.

Joh. 8:1-11

Lag och Nåd (JF)

5 e. Tref. Apostladag

Joh. 1:35-51

Att vara en Jesu lärjunge

5 e. Tref. Apostladag

Joh. 1:35-51

Jesus kallade apostlar – Jesus kallar lärjungar (JF)

6 e. Tref.

Matt. 5:17-19

Frälsta för att hålla Guds bud

Kristi Förklarings dag

Joh. 13:31-32

Där Kristus förhärligas är oss gott att vara

8 e. Tref.

Matt. 7:13-14

De två vägarna

9 e. Tref.

Matt. 10:16-22

Som får bland vargar

9 e. Tref.

Matt. 10:16-22

Apostlarnas uppdrag och de kristnas (JF)

10 e. Tref.

Luk. 4:23-30

Ta vara på tillfällena!

10 e. Tref.

Luk. 4:23-30

Ta vara på tillfällena (JF)

11 e. Tref.

Matt. 21:28-32

Sann och falsk rättfärdighet

12 e. Tref.

Matt. 12:33-37

Våra ord och deras verkan

12 e. Tref.

Matt. 12:33-37

Att vara en god människa (JF)

13 e. Tref.

Matt. 5:43-6:4

Den naturliga kärleken och den kristna

14 e. Tref.

Joh. 5:1-14

Nöden och nåden

14 e. Tref.

Joh. 5:1-14

Jesus, vår Betesda-damm (JF)

15 e. Tref.

Luk. 10:38-42

Det enda nödvändiga

15 e. Tref.

Luk. 10:38-42

Bara ett är nödvändigt (JF)

16 e. Tref.

Joh. 11:1-7, 17-27

Bot mot döden

16 e. Tref.

Joh. 11:1-7, 17-27

Jesus är uppståndelsen och livet (JF)

17 e. Tref.

Mark. 2:23-3:5

Den kristna friheten

17 e. Tref.

Mark. 2:23-3:5

För eller emot Jesus (JF)

18 e. Tref.

Matt. 13:44-46

Skatten och pärlan

19 e. Tref.

Joh. 9:1-7, 24-38

Den tro som besegrar världen

19 e. Tref.

Joh. 9:1-7, 24-38

Ta vara på Guds "idag" (JF)

20 e. Tref.

Matt. 25:14-30

Goda och trogna förvaltare

21 e. Tref.

Matt. 16:1-4

Jonas tecken

22 e. Tref.

Matt. 18:15-20

Andlig omsorg om din broder

23 e. Tref.

Matt. 7:12

Den gyllene regeln

23 e. Tref.

Matt. 7:12

Den gyllene regeln (JF)

24 e. Tref.

Joh. 6:37-40

Guds goda vilja

Sönd. f. Domssöndagen

Luk. 12:35-40

Alltid redo

Sönd. f. Domssöndagen

Luk. 12:35-40

Vaka, bed och strid! (JF)

Domssöndagen

Joh. 5:22-29

Genom Jesus

Domssöndagen

Joh. 5:22-29

Att ära Sonen (JF)

 

 

 

J. Marie Kyrkogångsdag

Joh. 1:16-18

Lagens och nådens Gud

J. Marie Bebådelsedag

Luk. 1:39-45

Marias och Elisabets vittnesbörd

J. Marie Bebådelsedag

Luk. 1:39-45

Jungfru Maria bär förbundsvälsignelsen (JF)

Den h. Johannes Döparens dag

Luk. 1:5-25

Sommarens och Ordets vittnesbörd om Gud

Augsburgska bekännelsens dag

Matt. 11:25-30

Ur Tom Hardts postilla

Den helige Mikaels dag

Mark. 10:13-16

Kampen för barnen

Den helige Mikaels dag

Mark. 10:13-16

Barndop eller barnvälsignelse? (JF)

Alla Helgons dag

Matt. 5:13-16

Salt och ljus i världen

Alla Helgons dag

Matt. 5:13-16

Jordens salt och världens ljus (JF)

 

[^]