LUTHERSKA KONKORDIEKYRKAN

« «

 

Konkordiekyrkan bildades den 1 januari 1984. Den har sitt namn av den lutherska kyrkans bekännelseskrifter, samlade i Konkordieboken från 1580. Det latinska ordet ”concordia” betyder endräkt eller samstämmighet. Enhet i den kristna läran är också något som vi lägger stor vikt vid. Vår kyrka vill vara en gemenskap kring ”den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (Jud. 1:3), inte en samlingsplats för allehanda religiösa uppfattningar.

 

Kyrkan står i kyrkogemenskap med Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige (ELKS) , S:t Judas evangelisk-lutherska kyrka i Melbourne, Australien (St Jude The Apostle Evangelical Lutheran Church) och Kyrkan på öarna i Danmark (Kirken på Øerne).

 

Vi ser som vår uppgift att i en splittrad och vilsen tid – som nästan helt förlorat tron på allt fast och bestående – förkunna det gudomliga Ordets livgivande och frälsande sanning och inbjuda till trons gemenskap med kyrkans Herre, Jesus Kristus, sådan han möter oss i den heliga Skrift.

 

”Vi tror, lär och bekänner, att den enda regel och norm, varefter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter.”

(Konkordieboken)

 

 

Kyrkan har sitt säte i Stockholm och leds av en kyrkostyrelse.
Ordförande: Jakob Fjellander, tel. 021-495 31 00, pastor.fjellander@gmail.com