«  LUTHERSKA KONKORDIEKYRKAN

 

VI TROR OCH LÄR

 

Innehåll

 

  1. Om den heliga Skrift

  2. Om Gud

  3. Om världens skapelse

  4. Om lagen och dess uppgift

  5. Om synden och dess följder

  6. Om Jesus Kristus och frälsningen

  7. Om rättfärdiggörelsen genom tron

  8. Om prästämbetet

  9. Om nådemedlen

10. Om dopet

11. Om bikten och nyckelmakten

12. Om altarets sakrament

13. Om helgelsen och goda gärningar

14. Om bönen

15. Om kyrkan

16. Om kyrkogemenskap

17. Om uppståndelsen och det eviga livet

18. Om de yttersta tingen

 

 In English


 

Bibelcitaten är hämtade från Bo Giertz översättning NT 1981 och från Svenska Folkbibeln 1998.

 

Citaten ur de lutherska bekännelseskrifterna är hämtade från Svenska kyrkans bekännelseskrifter, utgåva 1957. Ålderdomliga pluralformer och negationer har anpassats till nutida språkbruk och bibelhänvisningarna i marginalen har lyfts in i texten.

 

VI TROR OCH LÄR kan laddas ner i PDF-format här.