LUTHERSK TEOLOGI

Böcker, föredrag och studier

 


 

Allmänt

Kristen dogmatik, Pieper-Mueller. Svensk, bearbetad översättning utgiven av Tom G. A. Hardt

Uppenbarelsebokens budskap, S Bergman

De tre ”allena”, J Fjellander (betraktelse vid kyrkodagar 2014)

Skriften

Bibeln, vetenskapen och förnuftet, J Fjellander

Svåra bibelställen, S Bergman

Kyrkan

Skillnaden mellan ortodoxa och heterodoxa kyrkor, Franz Pieper

Om kyrkogemenskap, Church of the Lutheran Confession 1961

Kyrkogemenskap i fornkyrkan och i den lutherska kyrkan, Tom G. A. Hardt

Luthers skrift ”Wider Hans Wurst”, Sten Rydh

Ställningstagandet, David Lau (Läran om kyrkogemenskap vid tiden för synodalkonferensens sönderfall, ett kapitel kyrkohistoria)

Rättfärdiggörelsen

Rättfärdiggörelse och påsk, Tom G. A. Hardt

Justification and Easter, Tom G. A. Hardt

Nattvarden

The Sacrament of the Altar, Tom G. A. Hardt

Känner ni prästen Wolferinus? Jürgen Diestelmann

Konkordieboken och konsekrationen, J Fjellander

The Book of Concord and the Consecration, J Fjellander

Ämbete och gudstjänst

Kristi närvaro i prästämbetet, J Fjellander

Christ’s Presence in the Office of the Ministry, J Fjellander

Liturgi och evangelisation i tjänst hos Mysteria Dei, John T. Pless

Goda gärningar

Anden och helgelsen, S Bergman

Lag och evangelium – med Jesus som läromästare, J Fjellander

Äktenskapet

Äktenskap och familj, J Fjellander (föredrag vid kyrkodagar 2017)

 

Se även Artikelarkivet

 

Tryckta böcker

OM ALTARETS SAKRAMENT av Tom. G.A. Hardt (1973).

Nyutgåva 2009, 88 sid.  50 kr

POSTILLA med första årgångens predikningar av S Bergman (2011).

Inbunden, 396 sid.  200 kr

Beställ här

 

Länkar till andra webbplatser

Logia – A Journal of Lutheran Theology

Lutheran Theology Web Site

Project Wittenberg