ARTIKLAR

ur tidskriften Lutheranen, utgiven 1977-2006

 Några exempel:

 

 

Trons enhet

Sanningens ord
Nya testamentets kanon
Skriften och traditionen
Kyrkans ämbete
Gör detta (Om nattvarden)
Nattvardens när och hur
Barndopet och tron
Om bikten
Den kristne och lagen

 

Kyrka och stat
Om äktenskapet
Äktenskap eller samboende
När börjar livet?
Gnosticism – ett tidens tecken
Kristendom och mystik
Luther och bondeupproret
Luther och judarna
Luther och turken
Om översättningen av ”den Helige Ande”

 

                                Mer att läsa finns i artikelarkivet