«  PREDIKOARKIV

[Första årg] [Andra årg] [Tredje årg] [I textordn]

Predikningar över tredje årgångens texter

Kyrkoår och textserier i huvudsak enligt 1942 års evangeliebok.
Använda bibelöversättningar: Svenska Folkbibeln och någon gång Bo Giertz NT 1981.

 

1 i Advent

Luk. 4:16-22

Messias kommer till oss med nådens år (JF)

1 i Advent

Luk. 4:16-22

Ett nådens år från Herren

2 i Advent

Luk. 17:20-30

Den yttersta tidens faror

3 i Advent

Luk. 3:1-15

Julförberedelse med Johannes Döparen

3 i Advent

Luk. 3:1-15

Den nödvändiga omvändelsen (JF)

3 i Advent

Rom. 15:4-13

Att ta vara på Bibeln och kristen endräkt (JF)

4 i Advent

Joh. 5:31-39

Vittnen om julens sanning

4 i Advent

Joh. 5:31-39

Vittnesbörden om Jesus (JF)

Juldagen

Matt. 1:18-24

Immanuel - Gud med oss

Juldagen

Matt. 1:18-24

Jesus är Immanuel - Gud med oss (JF)

Juldagen (aftonsångstexten)

1 Tim. 3:16

Gudsfruktans hemlighet (JF)

Annandag Jul

Luk. 12:49-53

Människor mot oss

Annandag Jul

Luk. 12:49-53

Elden som Jesus vill tända (JF)

Sönd. e. Jul

Matt. 2:13-23

Guds barns sanna trygghetsgrund

Nyårsdagen

Luk. 13:6-9

Trädgårdsmästarens förbön

Sönd. e. Nyår

Matt. 3:11-12

Det frälsande dopet

Trettondedag Jul

Luk. 11:29-36

Sjuka och friska ögon

Trettondedag Jul

Luk. 11:29-36

Jonas tecken (JF)

1 e. Trett.d.

Matt. 12:46-50

Att göra den himmelske Faderns vilja

1 e. Trett.d.

Matt. 12:46-50

En kristens två familjer (JF)

2 e. Trett.d.

Luk. 19:1-10

Människosonen har kommit för att frälsa

2 e. Trett.d.

Luk. 19:1-10

Jesus söker den som kommit bort från Gud (JF)

3 e. Trett.d.

Matt. 8:14-17

Jesus och våra sjukdomar

3 e. Trett.d.

Matt. 8:14-17

Om de onda andarna (JF)

4 e. Trett.d.

Matt. 14:22-33

Med Jesus i storm och fara

4 e. Trett.d.

Matt. 14:22-33

Jesus kommer till oss (JF)

6 e. Trett.d.

Joh. 5:17

Jesu pågående verk

Septuagesima

Luk. 17:7-10

Allt av nåd

Sexagesima

Matt. 10:2-15

Vi har fått för intet för att ge för intet

Sexagesima

Matt. 10:2-15

Herrens såningsmän (JF)

Fastlagssöndagen

Mark. 10:32-45

Varför Jesus gick lidandesvägen

Fastlagssöndagen

Mark. 10:32-45

Till lösen för alla (EH)

Fastlagssöndagen

Mark. 10:32-45

På vandring till Jerusalem (JF)

1 i Fastan

Luk. 10:17-20

Seger över Satan

1 i Fastan

Luk. 10:17-20

Jesu namn och våra namn (JF)

2 i Fastan

Mark. 9:14-32

Den kämpande tron

3 i Fastan

Luk. 4:31-37

Med makt och myndighet

3 i Fastan

Luk. 4:31-37

Vår kamp mot de onda makterna (JF)

Midfastosöndagen

Joh. 6:52-66

Det hårda talet

Midfastosöndagen

Joh. 6:52-66

Salig är den som inte tar anstöt (JF)

5 i Fastan

Luk. 22:31-38

Jag har bett för dig

Palmsöndagen

Luk. 22:14-22

Nattvardens under och gåva

Långfredagen

5:e akten

Korsets predikan

Långfredagen

5:e akten

Kristi offer och försoningsverk (JF)

Påskdagen

Matt. 28:1-8

Påskens skakande budskap

Påskdagen

Matt. 28:1-8

Jesu uppståndelse (JF)

Påskdagen

Ef. 1:16-23

Nederstigen till helvetet (JF)

Annandag Påsk

Matt. 28:8-15

Trons tillbedjan och otrons förnekelse

Annandag Påsk

Matt. 28:8-15

Jesus vår uppståndne Herre och broder (JF)

1 e. Påsk

Joh. 21:15-23

Har du mig kär?

2 e. Påsk

Joh. 10:1-10

Herdarna och dörren

3 e. Påsk

Joh. 14:1-12

Målet och vägen dit

4 e. Påsk

Joh. 15:10-17

Jesu vänners glädje

4 e. Påsk

Joh. 15:10-17

Att ha Jesus till sin vän (JF)

Bönsöndagen

Luk. 11:1-13

Herre, lär oss att be

Bönsöndagen

Luk. 11:1-13

Vår käre Fader hör våra böner (JF)

Kristi Himmelsfärds dag

Luk. 24:49-53

Den Himlafarne är värd all vår tillbedjan

Kristi Himmelsfärds dag

Luk. 24:49-53

Jesu himmelsfärd (JF)

6 e. Påsk

Joh. 17:18-23

Den sanna enheten

Pingstdagen

Joh. 14:15-21

Sanningens, tröstens och kärlekens Ande

Pingstdagen

Joh. 14:15-21

Sanningens Ande som världen inte tar emot (JF)

Pingstdagen

Joh. 14:15-21

Sänd ditt ljus och din sanning (JF)

Annandag Pingst

Joh. 12:44-50

Andens största gåva, glädje och sorg

Heliga Trefaldighets dag

Matt. 28:18-20

Den frälsande makten

Heliga Trefaldighets dag

Matt. 28:18-20

Kyrkans uppdragsgivare, uppdrag och uppehållande (JF)

1 e. Tref.

Matt. 16:24-27

Kristi kors och vårt

2 e. Tref.

Luk. 9:51-62

Den goda kallelsen

3 e. Tref.

Matt. 9:9-13

Inte för friska utan för sjuka

4 e. Tref.

Luk. 13:1-5

Katastrofernas budskap

5 e. Tref. Apostladag

Matt. 16:13-20

Folkets och kyrkans bekännelse

6 e. Tref.

Matt. 5:38-42

Jesu utläggning av kärlekens lag

Kristi Förklarings dag

Matt. 17:9-13

Nedanför förklaringsberget

8 e. Tref.

Matt. 7:22-29

Att bygga på hälleberget

8 e. Tref.

Matt. 7:22-29

Att ha en fast grund (JF)

9 e. Tref.

Luk. 16:10-15

Trogna i stort och smått

10 e. Tref.

Matt. 11:20-24

Ta vara på Guds tid!

10 e. Tref.

Matt. 11:20-24

Att leva i omvändelse (JF)

11 e. Tref.

Matt. 23:1-12

De ödmjuka ger han nåd

12 e. Tref.

Matt. 5:33-37

Lögnens och sanningens värld

12 e. Tref.

2 Kor. 3:4-8, 17-18

Bokstavens och Andens ämbeten (JF)

13 e. Tref.

Mark. 12:41-44

Änkans offer

14 e. Tref.

Matt. 11:25-30

Inte för de visa och kloka utan för de små

14 e. Tref.

Matt. 11:25-30

Att ta på sig Kristi ok (JF)

15 e. Tref.

Matt. 6:19-23

Sjuka eller friska ögon

15 e. Tref.

Matt. 6:19-23

Jordiska och himmelska skatter (JF)

16 e. Tref.

Joh. 5:19-21

Döden och livet

16 e. Tref.

Joh. 5:19-21

Faderns och Sonens relationer och gärning (JF)

17 e. Tref.

Joh. 8:31-36

Vägen till sann frihet

18 e. Tref.

Mark. 10:17-27

Livets viktigaste fråga

18 e. Tref.

Mark. 10:17-27

Vad skall jag göra för att ärva evigt liv? (JF)

19 e. Tref.

Joh. 7:40-52

Vad Jesu ord verkar

19 e. Tref.

Joh. 7:40-52

Aldrig har någon människa talat som han (JF)

20 e. Tref.

Luk. 12:42-48

Vårt kristna förvaltarskap

20 e. Tref.

Luk. 12:42-48

Prästerna - Guds förvaltare (JF)

21 e. Tref.

Joh. 10:22-30

Trons visshet

22 e. Tref.

Mark. 4:21-25

Att vittna om ljuset

23 e. Tref.

Matt. 12:15-21

Rätten som Jesus förkunnar

24 e. Tref.

Luk. 20:27-40

Uppståndelsen från de döda

Sönd. f. Domssöndagen

Matt. 24:35-44

Vakande och beredda

Domssöndagen

Matt. 13:47-50

Den oundvikliga domen

Domssöndagen

Matt. 13:47-50

Den yttersta domen (JF)

 

 

 

J. Marie Kyrkogångsdag

Matt. 13:31-33

Himmelrikets dolda kraft

J. Marie Kyrkogångsdag

Matt. 13:31-33

Guds rikes ringhet och härlighet (JF)

J. Marie Bebådelsedag

Luk. 1:46-55

Gud gör stora ting av ingenting

J. Marie Bebådelsedag

Luk. 1:46-55

Marias lovsång (JF)

Den h. Johannes Döparens dag

Apg. 17:22-31

Religiös eller kristen

Augsburgska bekännelsens dag

Matt. 11:25-30

Ur Tom Hardts postilla

Den helige Mikaels dag

Matt. 21:14-17

Barnens lovsång till Jesus

Alla Helgons dag

Luk. 6:20-26

Helgonens lycka

Alla Helgons dag

Luk. 6:20-26

Det saliga i att få tro på Kristus (JF)

 

[^]