«  PREDIKOARKIV

[Första årg] [Andra årg] [Tredje årg] [I textordn]

Predikningar över första årgångens texter

Kyrkoår och textserier i huvudsak enligt 1942 års evangeliebok.
Använda bibelöversättningar: Svenska Folkbibeln och någon gång Bo Giertz NT 1981.

 

1 i Advent

Matt. 21:1-9

Konungen kommer till dig

1 i Advent

Matt. 21:1-9

Jesus kommer till dig (JF)

2 i Advent

Luk. 21:25-36

Tecknen som förebådar Kristi ankomst

2 i Advent

Luk. 21:25-36

Himmel och jord ska förgå (JF)

3 i Advent

Matt. 11:2-10

Är Jesus den rätte?

3 i Advent

Matt. 11:2-10

Johannes Döparen och Jesus (JF)

4 i Advent

Joh. 1:19-28

Herren är nära

4 i Advent

Joh. 1:19-28

Herrens vägröjare Johannes (JF)

Juldagen

Luk. 2:1-20

Julnattens stora under

Juldagen

Luk. 2:1-20

Ängelns budskap (JF)

Annandag Jul

Matt. 23:34-39

Fridsbudskapet som väcker strid

Sönd. e. Jul

Luk. 2:33-40

Trons trygghet

Nyårsdagen

Luk. 2:21

Kristi omskärelse 

Sönd. e. Nyår

Matt. 3:13-17

Jesus och dopet

Trettondedag Jul

Matt. 2:1-12

Stjärnan som leder rätt

Trettondedag Jul

Matt. 2:1-12

Messias uppenbarar sig enligt skriften (JF)

1 e. Trett.d.

Luk. 2:42-52

Kristet föräldraskap

1 e. Trett.d.

Luk. 2:42-52

Tolvåringen Jesus (JF)

2 e. Trett.d.

Joh. 2:1-11

Jesu närvaro helgar hemmet

2 e. Trett.d.

Joh. 2:1-11

Bröllopet i Kana (JF)

3 e. Trett.d.

Matt. 8:1-13

En stark tro

3 e. Trett.d.

Matt. 8:1-13

Den spetälske mannen (JF)

4 e. Trett.d.

Matt. 8:23-27

Med Jesus i båten

5 e. Trett.d.

Matt. 13:24-30

Ogräset bland vetet

6 e. Trett.d.

Joh. 5:17

Jesu pågående verk

Septuagesima

Matt. 20:1-16

Den oförtjänta nåden

Septuagesima

Matt. 20:1-16

Arbetarna i vingården (JF)

Sexagesima

Luk. 8:4-15

Hör, du som har öron att höra med!

Fastlagssöndagen

Luk. 18:31-43

Guds kärleks väg

Fastlagssöndagen

Luk. 18:31-43

Jesus öppnar våra ögon (JF)

1 i Fastan

Matt. 4:1-11

Kristi kamp och seger över frestelsen

2 i Fastan

Matt. 15:21-28

Ge inte upp!

3 i Fastan

Luk. 11:14-28

Den starke och den starkare

3 i Fastan

Luk. 11:14-28

Kampen mot de onda makterna (JF)

Midfastosöndagen

Joh. 6:1-15

Två slag av livsviktigt bröd

Midfastosöndagen

Joh. 6:1-15

Jesus, livets bröd (JF)

5 i Fastan

Matt. 21:33-43

Vingården som spårade ur

Palmsöndagen

Joh. 12:1-16

Marias hyllning av Jesus på lidandesvägen

Långfredagen

5:e akten

Den sista kampen

Långfredagen

5:e akten

Kristi verk – för oss (JF)

Påskdagen

Mark. 16:1-8

Den tomma gravens predikan

Påskdagen

Mark. 16:1-8

Att känna uppståndelsens kraft (JF)

Annandag Påsk

Luk. 24:13-35

Hur vi förs till tro på påskens evangelium

1 e. Påsk

Joh. 20:19-31

Tvivla inte, utan tro!

2 e. Påsk

Joh. 10:11-16

Den gode Herdens kärlek och omsorg

2 e. Påsk

Joh. 10:11-16

Jesus vår gode herde (JF)

3 e. Påsk

Joh. 16:16-22

En kort tid

4 e. Påsk

Joh. 16:5-15

Vad Anden lär om synd, rättfärdighet och dom

4 e. Påsk

Joh. 16:5-15

Den Helige Andes predikan (JF)

Bönsöndagen

Joh. 16:23-33

Bönen i Jesu namn

Bönsöndagen

Joh. 16:23-33

Om bönen i Jesu namn (JF)

Kristi Himmelsfärds dag

Apg. 1:1-11

Himmelsfärdens betydelse för oss

Kristi Himmelsfärds dag

Apg. 1:1-11

Om himlen (JF)

6 e. Påsk

Joh. 15:26-16:4

Hur Anden vittnar om Jesus

Pingstdagen

Joh. 14:23-31

Jesus och Anden

Pingstdagen

Joh. 14:23-31

Anden och treenigheten (JF)

Annandag Pingst

Joh. 3:16-21

Den gudomliga kärlekens gåva

Heliga Trefaldighets dag

Joh. 3:1-15

Den nödvändiga nyfödelsen

Heliga Trefaldighets dag

Joh. 3:1-15

Jesu samtal med Nikodemus (JF)

1 e. Tref.

Luk. 16:19-31

Gud eller världen i evighetens perspektiv

1 e. Tref.

Luk. 16:19-31

Den som fått ett rent hjärta gör goda gärningar (JF)

2 e. Tref.

Luk. 14:16-24

Kallelsen till Guds rike

2 e. Tref.

Luk. 14:16-24

Kallelsen till Guds måltid (JF)

3 e. Tref.

Luk. 15:1-10

Syndares vän

4 e. Tref.

Luk. 6:36-42

Kristen barmhärtighet

4 e. Tref.

Luk. 6:36-42

Ett gott mått, packat, skakat och rågat (JF)

5 e. Tref. Apostladag

Luk. 5:1-11

Fångade för att fånga

6 e. Tref.

Matt. 5:20-26

Femte budet om vrede och försoning

Kristi Förklarings dag

Matt. 17:1-8

Med Jesus på förklaringens berg

8 e. Tref.

Matt. 7:15-21

Akta er för falska profeter

9 e. Tref.

Luk. 16:1-9

Lärdomar från en ohederlig förvaltare

10 e. Tref.

Luk. 19:41-47

Fridens och vredens Gud

10 e. Tref.

Luk. 19:41-47

Att ta vara på kallelsen (JF)

11 e. Tref.

Luk. 18:9-14

Vem är rättfärdig?

11 e. Tref.

Luk. 18:9-14

Om rättfärdighet inför Gud (JF)

12 e. Tref.

Mark. 7:31-37

Öppnade öron och lösta tungor

12 e. Tref.

Mark. 7:31-37

Jesu kärlek till oss dövstumma syndare (JF)

13 e. Tref.

Luk. 10: 23-37

Jesus – den nästa vi behöver

13 e. Tref.

1 Joh. 4:16-21

Vi älskar därför att han först har älskat oss (JF)

14 e. Tref.

Luk. 17:11-19

Tro och tacksamhet

14 e. Tref.

Ef. 5:15-20

Att tacka i Jesu namn (JF)

15 e. Tref.

Matt. 6:24-34

Helig bekymmerslöshet

16 e. Tref.

Luk. 7:11-17

Dödens procession och livets

17 e. Tref.

Luk. 14:1-11

En kristen människas frihet

17 e. Tref.

Luk. 14:1-11

Den kristna friheten (JF)

18 e. Tref.

Matt. 22:34-46

Livets mening

19 e. Tref.

Matt. 9:1-8

Jesu makt att förlåta

19 e. Tref.

Matt. 9:1-8

Synden och Guds Ords kraft (JF)

20 e. Tref.

Matt. 22:1-14

Andlig försumlighet

20 e. Tref.

Matt. 22:1-14

Den himmelska festen (JF)

21 e. Tref.

Joh. 4:46-53

Den tro som håller

21 e. Tref.

Joh. 4:46-53

Otrons och trons förhållningssätt (JF)

22 e Tref.

Matt. 18:21-35

Förlåtelsevägen

22 e Tref.

Matt. 18:21-35

Att förlåta varandra (JF)

23 e. Tref.

Matt. 22:15-22

En kristens dubbla medborgarskap

24 e. Tref.

Matt. 9:18-26

Hjälp mot döden

Sönd. f. Domssöndagen

Matt. 25:1-13

Med brinnande lampor

Domssöndagen

Matt. 25:31-46

Var står jag - bland fåren eller getterna?

Domssöndagen

Matt. 25:31-46

Vägen till himmelen (JF)

 

 

 

J. Marie Kyrkogångsdag

Luk. 2:22-32

Vårt behov av rening

J. Marie Kyrkogångsdag

Luk. 2:22-32

Simeon och hans predikan (JF)

J. Marie Bebådelsedag

Luk. 1:26-38

Med Maria som förebild

J. Marie Bebådelsedag

Luk. 1:26-38

Jungfru Maria vår förebild (JF)

Den h. Johannes Döparens dag

Luk. 1:57-80

Benedictus

Augsburgska bekännelsens dag

Matt. 11:25-30

Ur Tom Hardts postilla

Den helige Mikaels dag

Matt. 18:1-10

Kampen mot förförelsen

Den helige Mikaels dag

Matt. 18:1-10

Kampen mot synden och förförelsen (JF)

Alla Helgons dag

Matt. 5:1-12

Helgonens salighet

Alla Helgons dag

Upp. 7:9-17

Den vitklädda skaran

 

[^]